Krytycznie. O sobie: Ileż można?

26 sierpnia 2023 sobota
14:00
Dorota Kozicka i Jerzy Jarniewicz. Prowadzenie: Zuzanna Sala
Muzeum Miasta Gdyni

To spotkanie to krytyczne podsumowanie i rozwinięcie pasma O sobie, w ramach którego rozmawialiśmy o powstających ostatnio tekstach autobiograficznych. Kapituła Nagrody Literackiej Gdynia obcuje z nieprzebraną liczbą tekstów, w tym także z ogromem tekstów autobiografizujących. Zuzanna Sala zapyta więc Jarniewicza i Kozicką – członków kapituły Nagrody – czy rzeczywiście mamy do czynienia z nowym trendem we współczesnej literaturze polskiej? A także jakie ma on oblicza oraz dokąd owe ukierunkowanie na „ja” i „moje” nas zaprowadzi?