Zgłoszenia

O Nagrodzie Literackiej GDYNIA

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu Nagroda Literacka GDYNIA dla najlepszych książek ubiegłego roku w czterech kategoriach: proza, poezja, eseistyka, przekład na język polski. Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w 2023 roku. Nagroda w każdej kategorii wynosi 50 tys. zł.

Finał konkursu odbędzie się jesienią 2024 roku. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 31 stycznia 2024 r. wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także: wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim.

Zasady zgłaszania kandydatur określa Regulamin Nagrody dostępny na stronie: www.nagrodaliterackagdynia.pl w zakładce „Nagroda”.

Aby zgłosić tytuł do XIX edycji NLG należy:
  • poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://cutt.ly/NLG-XIX
  • wysłać 9 egzemplarzy zgłaszanego tytułu na adres Dział Marketingu Biblioteki Gdynia
    ul. Biskupa Dominika 17
    81-402 Gdynia
  • termin zgłoszeń mija 31 stycznia 2024 roku

 

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły:

Natalia Gromow
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
ul. Świętojańska 141-143
81-401 Gdynia
tel. (58) 622 73 55
e-mail: nlg@bibliotekagdynia.pl