>>> więcej Nagroda Literacka GDYNIA została powołana do życia w 2006 roku przez Prezydenta Gdyni Wojciecha SZCZURKA, w celu uhonorowania wyjątkowych osiągnięć żyjących, polskich twórców. Jest przyznawana rokrocznie autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku. Nagroda Literacka GDYNIA

>>>
pobierz
Program 24.08 - 28.08.2022 roku Nagrody Literackiej GDYNIA

Festiwalu Miasto Słowa

Nagroda Literacka GDYNIA Zgłoszenia
>>>
O nagrodzie
>>>
Kapituła
>>>
Laureaci
>>>
Nominowani
>>>
Archiwum
>>>
Dodatek Literacki
>>>
Regulamin
>>>

>>>
pobierz program
Festiwal Miasto Słowa Nagrodzie Literackiej GDYNIA, po raz kolejny, towarzyszy
festiwal Miasto Słowa,
a podczas niego spotkania
z nominowanymi i laureatami Nagrody Literackiej GDYNIA, akcje miejskie, pokazy filmów
i panele dyskusyjne z udziałem pisarzy i pisarek.

Galeria 2021 2017 <2014 2016 2018 2015 2019 2020

Obsługa konkursu / adres do wysyłki książek:
Dział Marketingu Biblioteki Gdynia
ul. Biskupa Dominika 17
81-402 Gdynia
tel. +48 58 667 98 27

Kontakt w sprawie konkursu:
Sekretarz Kapituły NLG
Natalia Gromow
e-mail: nlg@bibliotekagdynia.pl
 
Biuro NLG
Agata Braun
+ 48 506 420 610
e-mail: biuro@nagrodaliterackagdynia.pl
 
Kurator Festiwalu Miasto Słowa/ Rzecznik Prasowy NLG
Szymon Kloska
tel.: +48 507 281 802
e-mail: rzecznik@nagrodaliterackagdynia.pl
Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Kontakt Obsługa konkursu / adres do wysyłki książek: ul. Świętojańska 141-143
81-401 Gdynia
tel: 58 622 73 55 Kontakt w sprawie konkursu:
Sekretarz Kapituły NLG
Natalia Gromow e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl
Biuro NLG
Obsługa konkursu / adres do wysyłki książek:
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
ul. Świętojańska 141-143
81-401 Gdynia
tel.: 58 622 73 55
faks: 58 622 64 17


Kontakt w sprawie konkursu:
Sekretarz Kapituły NLG
Natalia Gromow
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl
 
Biuro NLG
Agata Braun
+ 48 506 420 610
e-mail: biuro@nagrodaliterackagdynia.pl
 
Kurator Festiwalu Miasto Słowa/ Rzecznik Prasowy NLG
Szymon Kloska
tel.: +48 507 281 802
e-mail: rzecznik@nagrodaliterackagdynia.pl

Public Relations
Przemysław Rydzewski
tel.: +48 502 064 567
e-mail: pr@nagrodaliterackagdynia.pl
Agata Braun + 48 506 420 610 e-mail: biuro@nagrodaliterackagdynia.pl Kurator Festiwalu Miasto Słowa/ Rzecznik Prasowy NLG Szymon Kloska +48 507 281 802 mail: rzecznik@nagrodaliterackagdynia.pl

Partnerzy