Inne trójmiasta

27 sierpnia 2023 niedziela
15:30
Grzegorz Piątek, Jan Daniluk, Tomasz Słomczyński. Prowadzenie: Monika Ochędowska
Muzeum Miasta Gdyni, FB

Demitologizujący esej, historyczne pocztówki z międzywojnia i opowieść o ludziach, którzy – mimo że niewidoczni dla historii – tworzyli i tworzą miasto. Trzy miasta i trzy zupełnie różne opowieści. Zaskakujące, bo ukazujące nieznane oblicza miejsc, które mieliśmy za oswojone. Punktem wyjścia tej rozmowy będzie pytanie o to, kto i jak tworzy narracje leżące u podstaw legend miejskich i mitów miast.