ZGŁOSZENIA

ZGŁOSZENIA

Informujemy, że przyjmowanie zgłoszeń do 14. edycji Nagrody Literackiej GDYNIA rozpoczniemy w styczniu 2019 r.  

 
Do konkursu można zgłaszać książki w języku polskim, wydane po raz pierwszy w 2018 r. 
 
Zasady zgłaszania kandydatur określa Regulamin Nagrody dostępny na stronie nagrodaliterackagdynia.pl w zakładce „Nagroda”. 
 
Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły: Natalia Gromow 
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia 
Tel. (58) 622 73 55, faks (58) 622 64 17 e-mail: n.gromow@bibliotekagdynia.pl