ZGŁOSZENIA

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do XII edycji Nagrody Literackiej GDYNIA

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA KSIĄŻEK WYDANYCH W ROKU 2016

Prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek – ogłasza XII edycję ogólnopolskiego konkursu Nagroda Literacka GDYNIA dla najlepszych książek ubiegłego roku w czterech kategoriach:

  • proza,
  • poezja,
  • eseistyka,
  • przekład na język polski.

Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w 2016 roku. Nagroda w każdej kategorii wynosi 50 tys. zł. Finał konkursu odbędzie się we wrześniu 2017 roku. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać do 31 stycznia 2017 r. wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także: wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim, za pośrednictwem Sekretarza Kapituły: 


Natalia Gromow - 
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia Tel. (58) 622 73 55, faks (58) 622 64 17
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl Zasady zgłaszania kandydatur określa Regulamin Nagrody dostępny na stronie nagrodaliterackagdynia.pl w zakładce „Nagroda”.
Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły.