Zapraszamy na ogłoszenie nominacji!

Zapraszamy na ogłoszenie nominacji!

Zapraszamy na ogłoszenie nominacji podczas Warszawskich Targów Książki w dniu 18 maja o godzinie 14.30 w Centrum Koneferencyjnym Stadionu Narodowego w sali Londyn C.
Ponad 430 tytułów zgłoszono w czterech kategoriach: proza, esej, poezja i przekład na język polski - to wynik lepszy, gdy porównamy z ostatnimi edycjami Nagrody. Kapitule Nagrody Literackiej GDYNIA przewodniczy w tym roku po raz kolejny prof. Agata Bielik-Robson. Spośród nadesłanych zgłoszeń członkowie Kapituły wybiorą dwadzieścia najlepszych książek wydanych w 2016 roku, po pięć w każdej z czterech kategorii. Następnie członkowie Kapituły wyłonią czterech laureatów, którzy 2 września otrzymają Gdyńskie Kostki Literackie oraz nagrody w wysokości 50 tysięcy złotych każda podaczs gali w Muzeum Emigracji w Gdyni.