O Festiwalu

O Festiwalu

Zapraszamy serdecznie do udziału w literackim święcie, którego głównymi bohaterami są czytelnicy. Festiwal Miasto Słowa to strumień wydarzeń koncentrujących się wokół idei aktywnego czytelnictwa / aktywnego czytelnika, a także wprowadzania literatury i działań literackich bezpośrednio w przestrzeń miejską w celu dotarcia do nowych grup odbiorców, mieszkańców i turystów. Miasto Słowa to wielowątkowy festiwal miłośników i pasjonatów literatury w każdym wieku, podczas którego odkrywamy nowe zjawiska, chwytamy to, co w literaturze ważne, aktualne, gorące. Wydarzenie tworzą Weekendy Literackie. To w Gdyni – Mieście Słowa – czytelnicy spotykają się ze swoimi ulubionymi pisarzami, biorą udział w warsztatach, dyskusjach i specjalnie zaaranżowanych akcjach miejskich, również na styku różnych sztuk. To tutaj w Gdyni – Mieście Nagrody Literackiej GDYNIA zapraszamy do świata kreacji, aby nasz Czytelnik stał się także kreatorem, współtwórcą wydarzeń i dzieł. Zachęcamy do odkrywania w sobie twórczego potencjału we współpracy z zaproszonymi artystami i myślicielami. Hasło „Czytelnik-Kreator“ podkreśla aktywizującą funkcję literatury, która skłania do nieustannego rozwijania wyobraźni i budowania poprzez słowa nowych światów. Bohaterem Festiwalu jest także samo miasto – Gdynia – jako przestrzeń rzeczywistego i wirtualnego spotkania ze słowem, celebrowania literatury w każdej postaci.

W programie m.in.:
Laboratorium Słowa / Strefa Kreatora – uczymy posługiwania się słowem w każdej postaci
Spotkania w Mieście Słowa – spotkania + dyskusje z pisarzami i artystami, dziennikarzami, osobowościami kultury
Słowo/Sztuki – literatura + inne sztuki – Czytelnia Dworcowa, Akcja „Słowo do kontroli”
Miasto Słowa Plenerowo - plenery czytelnicze

Więcej informacji + program aktualnej edycji na:
www.miastoslowa.com