CZYTAMY "WESELE"

CZYTAMY "WESELE"

NARODOWE CZYTANIE 2017. CZYTAMY WESELE WYSPIAŃSKIEGO

Akcja „Narodowe Czytanie 2017. Czytamy „Wesele” Wyspiańskiego” to prezentacja wybranych fragmentów „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego (monologi i dialogi) w postaci 7-minutowych scen teatralnych w przestrzeni gdyńskich trolejbusów. Każda scena z dramatu będzie wyreżyserowana zgodnie ze sztuką teatru, a aktorzy zostaną wyposażeni w elementy kostiumów (wianek, czapka krakowska, sukmany itp.). Po prezentacji aktorzy opuszczą pojazd, wcześniej obdarowując pasażerów przypinkami z napisami takimi jak: „Czytam Wyspiańskiego”, „Widziałem Chochoła”, „Jak się żenić, to się żenić”, itp.
W trakcie trzygodzinnej akcji zaprezentowanych zostanie 48 scen z „Wesela” dla ok. 2000 odbiorców (pasażerów trolejbusów).